Hellestøl hyttefelt

Hellestøl hyttefelt ligger øst for Josdal i Sirdal kommune. Hoveddelen av planområdet ligger i høydelaget 600-650m oh. Vegetasjonen i og omkring planområdet domineres av småvokst bjørkeskog, lyngbakker på de tørreste partiene og med mindre myrpartier innimellom. Tormod Josdal er grunneier og Sirdal Hytter og Hus AS tiltakshaver.

Tomter

Tomt 34 er reservert.

Her ligger Hellestøl

Hellestøl, Sirdal